143. Automatischer Brandalarm GF Kollektivunterkunft für Asylbewerber, Ebnatfeld 12, 14
16.06.2018
10:51
1.00
Diverse, technischer Defekt (SH Dt)
5
5.00
Pikettoffizier
Florian 18; Florian 21; Florian 22